วิธีชำระเงิน

ชื่อบัญชี ตรีสุคนธ์ นิลเพชร ( Trisukon Nilpech)

  ธนาคารกสิกรไทย  360-2-40130-7

ธนาคารกรุงเทพ 863-7-04633-8

   ธนาคารไทยพาณิชย์ 408-655505-1

    ธนาคารทหารไทย 148-2-68118-4

 โอนแล้วอย่าลืมส่งหลักฐานการโอนกันนะคะ